Gunnels Rosen
och barnmassage
Startsidan

Rosenmetoden

Barnmassage

Spädbarnsmassage

Reiki Healing

Fibromassage

Kontakt

Länkar


I samarbete med:

Barnmassage

ett sätt att bli

 • sedd...
 • hörd...
 • berörd...
 • bekräftad...

Med kärleksfull beröring växer de goda krafterna!


Respekt och lyhördhet

Barnmassage är ett mjukt och medvetet sätt att beröra, där respekt och lyhördhet är nyckelord.

Jag erbjuder en kurs där jag lär ut en metod att massera barn, där den totala uppmärksamheten för det enskilda barnet är utgångspunkten. Detta skapar en känsla av trygghet, tillit och självförtroende. Barnen känner sig sedda och klimatet i barngruppen påverkas positivt.

Erfarenheter visar att massagen kan leda till:

 • Avslappning, lugn och ro
 • Ökad stresstålighet
 • Stärkt självförtroende
 • Ökad empati och tolerans
 • Stärkt gruppkänsla
 • Förbättrad kommunikation
 • Ökad kroppsuppfattning
 • Ökad koncentration
 • Bättre aptit och matsmältning
 • God sömn

Även den som masserar påverkas av massagens positiva effekt.

Kursinnehåll

En praktisk del där deltagarna tränar massage på varandra och även prövar massagelekar, sagor, sånger och ramsor.

Dessutom ingår en teoretisk del som bl.a. svarar på frågorna:

 • Varför är det bra att massera barnen?
 • Vad händer vid massage?
 • Hur bemöter jag beröringskänsliga barn?
 • Hur bemöter jag barn med särskilda behov?
 • Hur bemöter jag föräldrarna?
 • Hur kan jag använda massage i mitt arbete?
 • Hur börjar jag?

Vi pratar också om oljor, "massage-miljöer", fett och socker i födan, m.m.

Kursen vänder sig till dig som genom ditt arbete eller på annat sätt möter barn i förskoleåldern eller äldre och är intresserad av att ge kärleksfull omvårdnad. Du kanske jobbar på förskola, skola, är specialpedagog, fritidspedagog, dagbarnvårdare eller förälder.

Kursen omfattar 10 timmar. Kurstid och plats enligt överenskommelse. Kursen kan förläggas till en helg, två vardagar eller en heldag och två kvällar.

I kursavgiften ingår massageolja, stenciler, intyg och fika.

Kursen har utvecklats av lärare och instruktörer i spädbarnsmassage, förskollärare och massörer i Taktil massage och den är godkänd av föreningen för instruktörer i spädbarnsmassage.

Produktion: Adev Solutions