Gunnels Rosen
och barnmassage
Startsidan

Rosenmetoden

Barnmassage

Spädbarnsmassage

Reiki Healing

Fibromassage

Kontakt

Länkar
Gunnel Wåhleman

Dipl. Rosenterapeut
och förskollärare

Instruktör i massage
för förskola och skola

Instruktör i spädbarns-
massage

Reiki Healing

Återförsäljare av PH-balansprodukter.

Produktion: Adev Solutions